Veiklos planas

 

I. Bendrosios nuostatos

2015–2016 m. m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2014–2016 m. strateginiu planu ir 2014–2015 metų mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, svarstytais 2015 m. birželio 11 d. mokytojų tarybos posėdyje (2015 m. birželio 11 d. protokolas Nr. MT-5)

Veiklos planą rengė darbo grupė, patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-54.

 

II. Statistika ir 2014-2015 m. m. veiklos analizė

2.1. Statistika.

2014 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 617 mokinių, iš jų 17 Ceikinių skyriuje.

Klasių užpildomumas: 1 kl. – 58 mokiniai, 2 kl. – 60, 3 kl. – 59, 4 kl. – 81, 5 kl. – 74, 6 kl. – 71, 7 kl. – 89, 8 kl. – 94 mokiniai. Mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje – 17 mokinių.

Ceikinių skyriuje 1–3–4 jungtinėje klasėje mokėsi 10 mokinių, ikimokyklinio ugdymo grupėje – 7 mokiniai.

Dirbo 67 pedagogai (18 mokytojų, 34 vyr. mokytojai, 14 metodininkų, 1 ekspertas). Mokykloje dirbo 8 antraeilininkai, taip pat socialinis pedagogas, socialinis darbuotojas, bendrabučio ir pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas, 2 bibliotekininkai, specialus pedagogas, 2 logopedai, mokytojas, padedanti ugdytis specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Techninį personalą sudarė 42,25 etato.

 

2.2. Lankomumas ir pažangumas.

1–4 klasių lankomumas ir pažangumas.

Per 2014–2015 m. m. iš viso praleista 15148 pamokos, iš jų dėl ligos praleista 13207 pamokos, nepateisinta 112 pamokų. Likusios 1829 pamokos praleistos dėl kitų priežasčių.

Palyginti su praeitais mokslo metais, tai šiais metais buvo praleista daugiau pamokų, bet labai sumažėjo nepateisintų pamokų skaičius: nuo 937 iki 112 pamokų.

2014–2015 m. m. 1–4 klasėse mokėsi 226 mokiniai, per mokslo metus atvyko 2 mokiniai, išvyko 6, mokslo metus baigė 222 pradinukai ir 15 PUG grupės mokinių. Pradinėse klasėse mokėsi 27 spec. poreikių turintys mokiniai. 43 pradinių klasių mokiniai mokslo metus baigė aukštesniuoju lygiu (praeitais m. m. 48), 76 mokiniai mokėsi pagrindiniu lygiu (praeitais m. m. 85), 103 mokiniai – patenkinamu lygiu (praeitais m. m. 120) ir nebuvo nei vieno mokinio, nepasiekusio patenkinamo lygio (praeitais m. m. 1). Ugdymosi rezultatai ypatingai nesiskiria, bet kelia nerima santykinai nemažėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius.

5–8 klasių lankomumas ir pažangumas.

5–8 klasių pažangumas 96 proc. (toks buvo ir 2013–2014 m. m.).

Lankomumo analizė:

2014–2015 m. m.

100 praleistų pamokų vienam mokiniui;

1979 nepateisintos pamokos

Praleistų pamokų skaičius vienam mokiniui padidėjo 12 pamokų. Nepateisintų pamokų skaičius sumažėjo 731 pamoka. Problema – vis dar pasitaikantis mokinių bėgimas iš pamokų, blogas romų tautybės mokinių pamokų lankomumas ir praleistų pamokų teisinimas.

2013–2014 m. m.

88 praleistos pamokos vienam mokiniui,

2710 nepateisintų pamokų.

 

 

 

 2.3. Laimėjimai ir sportiniai pasiekimai.

Pradinių klasių mokiniai dalyvavo daugelyje organizuotų akcijų, parodų, konkursų olimpiadų, sportinių varžybų.

Daugiausia mokinių dalyvavo tarptautiniuose „Kengūros“ konkursuose. Nemažą dalį mokinių lydėjo sėkmė. Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2015“ 26 mokiniai pateko į geriausių rajone dešimtuką savo amžiaus grupėse: 1 klasės – 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 vietos, 2 klasės – 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 vietos, 3 klasės – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 vietos, 4 klasės – 2, 4, 6, 8, 10 vietos.

„Lietuvių kalbos kengūros 2015“ konkurse – 3 sidabriniai, 4 oranžiniai diplomai.

„Gamtos kengūros 2015“ konkurse – 21 auksinis, 5 sidabriniai ir vienas oranžinis diplomai.

Kengūros projekto Lyderių ture 3 kl. mokinys tapo nugalėtoju, apdovanotas kelione į Slovakiją ir Austriją.

4–5 klasių rajoninėje matematikos olimpiadoje tarp 4-tų klasių mokinių rajone užimta pirma ir trečia vietos. Informacinių technologijų konkurse „Bebras“ ketvirtokai užėmė pirmą ir antrą vietas rajone.

Rajoninėse „Šviesoforo“ varžybose laimėta 1-oji vieta.

Rajoniniame festivalyje „Mažoji žvaigždutė“ dalyvavo 11 kolektyvų ir dainininkų. „Tramtatulio 2015“ rajoninio turo laureatai – 1 klasės ir du antros klasės mokiniai, o Etnokultūros projekto Aukštaitijos regiono tarmiškai kalbėti gebančių vaikų varžytuvėse „Tarmių lobynai“ Panevėžyje trečios klasės mokiniai užėmė antrą ir trečią vietas.

14 progimnazijos pradinukų tapo rajoninės vaizduojamosios ir taikomosios dailės parodos laureatais.

5–8 klasių laimėjimai:

Rajoninėse 4–5 ir 6–8 kl. matematikos olimpiadose puikiai pasirodė 10 progimnazijos mokinių– I, II ir III vietos.

Rajoninėje parodoje – konkurse „Matematinė vaza“ – 8 mūsų progimnazijos laureatai ir 5 padėkos.

Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Bebras“:

1, 35 ir 40 vietos respublikoje: 8 mokiniai – I–III vietos rajone.

Rajoninis mokinių kompiuterinių piešinių ir koliažų konkursas „Mano pasaulio spalvos“ 6 mokiniai – I, II ir III vietos.

Rajoninė informatikos olimpiada – I vieta.

Konkursas „Kengūra“ – auksinė, sidabrinės, oranžinės kengūros diplomai bei padėkos.

Tarptautinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ – 12 laureatų.

Konkurse „Pažink saugomas teritorijas“ – I vieta.

Rajoninė technologijų olimpiada – I ir III vietos.

Rajoninis konkursas „Mes prieš AIDS“ III vieta.

Konkursas „Aukštaitija – mūsų gimtieji namai“ – I, II ir III vietos.

 

Sportiniai laimėjimai:

Eil. Nr.

Varžybos, konkursai, projektai

Pasiekimai

1.

Dalyvavimas respublikiniame konkurse „Sportiškiausia mokykla“.

 

2.

Mokyklos sporto žaidynės.

 

3.

Projektas „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2014“.

 

4.

Projektas „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“. Bėgimo diena, skirta Europos judėjimo savaitei.

 

5.

Lietuvos ir rajono mokyklų žaidynių projektas.

 

6.

Projektas „Mano jausmas šoka“.

 

7.

Lietuvos futbolo federacijos projektas „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“.

 

8.

Ignalinos rajono mokyklų kvadrato varžybos.

I vieta rajone, I vieta zonoje

9.

Rajoninės varžybos „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos.

I vieta rajone

10.

Zoninės „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ varžybos.

III vieta

11.

Tarpzoninės „Kvadrato“ varžybos.

III vieta

12.

Stalo tenisas.

I vieta rajone, IX vieta zonoje

13.

Šaškių varžybos.

II vieta rajone

14.

Tinklinio pirmenybės.

II vieta rajone

15.

Krepšinio varžybos.

II vieta rajone

16.

„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ estafečių varžybos.

VII vieta respublikoje

17.

Kalnų dviračių krosas.

I vieta rajone, IV vieta finale

18.

Lengvosios atletikos keturkovė.

I vieta rajone, VIII vieta respublikoje

19.

Lietuvos mokyklų žaidynės.

IV vieta

20.

Rudens krosas.

I komandinė vieta

21.

Mažojo futbolo varžybos.

I vieta rajone, II vieta zonoje

22.

Jaunųjų dviračių vairuotojų varžybos „Saugus ratas“.

II vieta regione, VI vieta finale

 

Pilnas dokumentas parsisiuntimui

veiklos-planas-2016-2017.doc

 

Atnaujinta: 2016-05-26