Veiklos planas

BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. 2017–2018 m. m. veiklos planas parengtas vadovaujantis Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2017–2019 m. strateginiu planu ir 2016–2017 metų mokyklos veiklos įsivertinimo rezultatais, svarstytais 2017 m. birželio 13 d. mokytojų tarybos posėdyje (2017 m. birželio 14 d. protokolas Nr. MT-5).
2. Veiklos planą rengė darbo grupė, patvirtinta Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-63.
 
STATISTIKA IR 2016-2017 M. M. VEIKLOS ANALIZĖ
3. Statistika.
2016 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 519 mokinių, iš jų 19 Ceikinių skyriuje.
Klasių užpildomumas: 1 kl. – 53 mokiniai, 2 kl. – 70, 3 kl. – 49, 4 kl. – 55, 5 kl. – 61, 6 kl. – 54, 7 kl. – 77, 8 kl. – 67 mokiniai. Mišrioje priešmokyklinio ugdymo grupėje – 14 mokinių.
Ceikinių skyriuje 1–2–3 jungtinėje klasėje mokėsi 11 mokinių, ikimokyklinio ugdymo grupėje – 8 mokiniai.
Dirbo 57 pedagogai (12 mokytojų, 33 vyr. mokytojai, 11 metodininkų, 1 ekspertas). Progimnazijoje dirbo 8 antraeilininkai, taip pat socialinė pedagogė, socialinė darbuotoja, pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja, 2 bibliotekininkės, specialioji pedagogė, logopedė.
Techninį personalą sudarė 42,25 etato.
 
4. Lankomumas ir pažangumas.
1–4 klasių lankomumas ir pažangumas.
Per 2016–2017 m. m. viso praleista 11245 pamokos, iš jų dėl ligos praleista 9787 pamokos, nepateisinta 26 pamokos. Likusios 1432 pamokos praleistos dėl kitų priežasčių.
Lyginant su praeitais mokslo metais, tai šiais metais buvo praleista mažiau pamokų, taip pat sumažėjo nepateisintų pamokų skaičius: nuo 30 iki 26 pamokų vienam mokiniui.
2016–2017 m. m. 1–4 klasėse mokėsi 227 mokiniai, per mokslo metus atvyko 2 mokiniai, išvyko 4, mokslo metus baigė 225 pradinukai ir 14 PUG grupės mokinių. Pradinėse klasėse mokėsi 21 spec. poreikių turintis mokinys. 46 pradinių klasių mokiniai mokslo metus baigė aukštesniuoju lygiu (praeitais m. m. 42), 86 mokiniai mokėsi pagrindiniu lygiu (praeitais m. m. 85), 92 mokiniai – patenkinamu lygiu (praeitais m. m. 99) ir nebuvo nei vieno  mokinio nepasiekusio patenkinamo lygio (praeitais  m.  m.  1).  Ugdymosi  rezultatai  truputį  gerėja,  bet  neramina  santykinai  nemažėjantis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius.
5–8 klasių lankomumas ir pažangumas.
5–8 klasių pažangumas 95 proc. (2015–2016 m. m. buvo 95 proc.).
Lankomumo analizė:
2015–2016 m. m. 98 praleistos pamokos vienam mokiniui, 1328 nepateisintų pamokų.
2016–2017 m. m. 111 praleistų pamokų vienam mokiniui, 2558 nepateisintos pamokos. Praleistų pamokų skaičius
vienam mokiniui padidėjo 13 pamokų. Nepateisintų pamokų skaičius padidėjo 1230 pamokų.
 
5. Laimėjimai ir sportiniai pasiekimai.
Pradinių klasių mokiniai dalyvavo daugelyje organizuotų akcijų, parodų, konkursų olimpiadų, sportinių varžybų. Lietuvos mokyklų žaidynių gimnazijų, vidurinių, progimnazijų ir pagrindinių mokyklų pradinio ugdymo klasių sporto varžybose užimta VI vieta (108 mokyklos).
Daugiausia mokinių dalyvavo tarptautiniuose „Kengūros“ ir Olympio“ konkursuose. Nemažą dalį mokinių lydėjo sėkmė. Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2017“ 25 mokiniai pateko į geriausių rajone dešimtuką savo amžiaus grupėse.
„Lietuvių kalbos kengūros 2017“ konkurse – 1 sidabrinis ir 2 oranžiniai diplomai.
„Gamtos Kengūra 2017“ konkurse – 13 auksinių, 2 sidabriniai ir 2 oranžiniai diplomai.
„Olympis 2017“ lietuvių kalbos konkurse I laipsnio diplomais ir medaliais apdovanotas 51 mokinys.
„Olympis 2017“ anglų kalbos konkurse I laipsnio diplomais ir medaliais apdovanoti 5 mokiniai.
„Olympis 2017“ gamtos konkurse I laipsnio diplomais ir medaliais apdovanoti 24 mokiniai.
„Olympis 2017“ matematikos konkurse I laipsnio diplomais ir medaliais apdovanoti 7 mokiniai. 3 klasių rajoninėje matematikos olimpiadoje užimta I vieta.
4 klasių rajoninėje matematikos olimpiadoje užimta II ir III vietos. Informatikos konkurse „Bebras“ užimtos I–V vietos.
Rajoninėse „Šviesoforo“ varžybose laimėta I vieta, zoninėse – I.
Rajoniniame festivalyje „Mažoji žvaigždutė“ dalyvavo 11 kolektyvų ir dainininkų. 25 progimnazijos pradinukai tapo rajoninės vaizduojamosios ir taikomosios dailės parodos laureatais.
5–8 klasių laimėjimai:
Rajoniniame 7–8 klasių konkurse-varžytuvėse „Močiutės gėlių darželis“ – I vieta. Rajoniniame 8 kl. chemijos konkurse „Chemija maiste“ – III vieta.
Rajoninėse matematikos olimpiadose – I, II ir III vietos. Jaunųjų gamtininkų olimpiadoje – I, II ir III vietos.
Respublikinis informacinių technologijų konkursas „Bebras“: 2 moksleiviai tarp 50 geriausiųjų Lietuvoje.
„Gamtos kengūros 2017“ konkurse – 2 auksiniai, 2 sidabriniai diplomai. Vienas mokinys tapo Gamtos Kengūros 2016 lyderių turo nugalėtoju. Rajoniniame konkurse-parodoje „Kalėdinės dovanos kitaip“ – I, II ir III vietos.
Rajoninis mokinių kompiuterinių piešinių konkursas „Mano pasaulio spalvos“ – II ir III vietos. Rajoninė informatikos olimpiada – II ir III vietos.
Rajoniniame 7–8 kl. „Sveikuolių sveikuoliai“ konkurse užimta I vieta. Anglų kalbos „Kengūros“ konkurse – 2 oranžiniai, 2 auksiniai diplomai.
Respublikiniame matematikos konkurse Kengūra“ – I vieta respublikoje, savivaldybėje I vieta – 3 mokiniai, II vieta – 4 mokiniai, III vieta – 3 mokiniai.
Respublikiniame konkurse „ Pangėja 2017“ – II, III vietos.
Tarptautinis vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“ – 3 prizininkai. Konstitucijos egzamine 1 mokinys pateko į II etapą.
Rajoniniame „Kovų už laisvę ir netekčių istorija“ konkurse – I, II ir III vietos. Rajoninė technologijų olimpiada – II vieta.
Konkursas „Aukštaitija – mūsų gimtieji namai“ – I, II ir III vietos. Rajoninėje muzikos olimpiadoje – I ir II vietos.
Respublikinis konkursas „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ – 1 mokinys pakviestas į finalinį renginį.
Rajoniniame konkurse „Padėk suklupusiam žodžiui“ – I vieta. Rajoniniame meninio skaitymo konkurse – I–III vietos. Zoniniame meninio skaitymo konkurse – III vieta.
Rajoninė geografijos olimpiada „Mano gaublys“ – I, II ir III vietos.
Respublikiniame Č. Kudabos jaunųjų geografų konkurse 1 mokinys užėmė 8 vietą ir pateko į geriausių šalies10-tuką.
Sportiniai laimėjimai:
Zoninės, apskrities varžybos:
Lietuvos mokinių žaidynių 3–4 kl. kvadrato zoninės varžybos – III vieta.
Lietuvos mokinių žaidynių zoninės berniukų kvadrato varžybos – II vieta. Lietuvos mokinių žaidynių zoninės berniukų mažojo futbolo varžybos – II vieta. Lietuvos mokinių žaidynių zoninės mergaičių mažojo futbolo varžybos – I vieta. Lietuvos mokyklų žaidynės. Mergaičių stalo teniso zoninės varžybos – III vieta.
Lietuvos  mokyklų  mergaičių  salės  futbolo  žaidynės.  Utenos  apskrities  „Ladygolas“  salės futbolo varžybos 7–8 kl. mergaitės – I vieta.
Lietuvos mokinių žaidynių zoninės 5–6 kl. DSV varžybos – II vieta. Lietuvos mokinių žaidynių zoninės 3–4 kl. DSV varžybos – I vieta.
Lietuvos seniūnijų mokyklų futbolo varžybos „Golas 2017“ apskrities varžybos – IV vieta.
Tarpzoninės varžybos:
Lietuvos mokinių žaidynių tarpzoninės 3–4 kl. DSV varžybos – III vieta. Lietuvos mokyklų žaidynės. Mergaičių futbolo tarpzoninės varžybos – II vieta.
Lietuvos mokinių žaidynių tarpzoninės berniukų lengvosios atletikos-keturkovės varžybos – IX vieta.
Lietuvos mokyklų mergaičių lengvosios atletikos-keturkovės tarpzoninės varžybos – VIII vieta.
Finalinės varžybos:
Lietuvos mokyklų futbolo žaidynių „Ladygolas“ finalinės varžybos – III vieta. Lietuvos mokyklų žaidynių mergaičių badmintono finalinės varžybos – I vieta. Lietuvos mokyklų mergaičių kalnų dviračių kroso finalinės varžybos – VII vieta. Lietuvos jaunųjų dviračių vairuotojų varžybos „Saugus ratas“.
Lietuvos mokinių žaidynių finalinės 3–4 kl. plaukimo varžybos. Berniukai – IX vieta, mergaitės – X vieta.
Lietuvos mokinių žaidynių finalinės 3–4 kl. berniukų lengvosios atletikos-trikovės varžybos – XX vieta. Lietuvos mokinių žaidynių finalinės 3–4 kl. šaškių varžybos – XXII vieta.
2016–2017 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių (III grupė) VIII vieta (90 mokyklų).

Pilnas dokumentas parsisiuntimui

veiklos-planas-2017-2018.doc

 

Atnaujinta: 2017-10-19