Mokytojai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Auklėjamoji klasė

1

2

3

4

5

Danutė Jatulė

aukštasis

Chemija-taikomieji darbai

 

 

Birutė Čeponienė

aukštasis

Matematikos mokytoja

 

 

Miglė Rakštelienė

aukštasis

Edukologija

Namų mokymas 

 

Liudmila Autuch

aukštasis

Matematikos mokytoja

Matematika

 

Romualda Bagdonienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, anglų kalbos ankstyvasis mokymas

Pradinės kl.,

NVŠ „Kompiuterio draugai“

3 a klasės  auklėtoja 

Vida Brukštuvienė

aukštasis

Matematikos, informatikos ir skaičiavimo technikos mokytoja

Matematika

5 a klasės auklėtoja 

Daiva Cicėnienė  

aukštasis

Anglų ir rusų k. mokytoja

Anglų kalba

6 b klasės auklėtoja

Daiva Cicėnienė

aukštasis

Lietuvių k. mokytoja

Lietuvių kalba

 

Jurgita Christiansen

aukštasis

Spec. pedagogė, logopedė

 

 

Rolandas Česliokas

aukštasis

Anglų kalba, vokiečių kalba, pradinės klasės, muzika

Anglų kalba

 

Virginija Činčikienė

aukštasis

Socialinis darbas, socialinio pedagogo kvalifikacija

 

 

Jolita Dindienė

aukštasis

Lietuvių filologija

Lietuvių kalba

6 a klasės auklėtoja

Audronė Drūteikienė

aukštasis

Biologija-žemės ūkio pagrindai

Gamta ir žmogus, biologija, žmogaus sauga

7 a klasės auklėtoja

 

Regina Jeremejeva

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinės kl.

1 c klasės  auklėtoja 

Janina Jusienė

aukštasis

Pradinio ugdymo pedagogika

Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Natalija Gimbickienė

aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja

Rusų kalba

6 c klasės auklėtoja

Dana Gotovskienė

aukštasis

Kūno kultūra ir sportas

Kūno kultūra, NVŠ „Judrieji žaidimai (3–4 kl. mergaitės)“, „Tinklinis (5–8 kl mergaitės)“, „Judrieji žaidimai (5–6 kl. mergaitės)“, „Stalo tenisas“, „Augu aktyvus 2 kl.“

 

 

Ingrida Kandratavičienė

aukštasis

Informatikos mokytoja

Informacinės technologijos,

NVŠ „Informatika“

 

Dalia Kavaliauskienė

aukštasis

Matematikos mokytoja

Matematika

 

Daiva Krikštulienė

aukštesnysis

Pradinio mokymo pedagogika

Priešmokyklinis ugdymas, pradinės kl., NVŠ Matematikos būrelis

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė (Ceikinių skyrius)

Vida Ksenzovienė

aukštasis

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

NVŠ „Pumpurėliai“, dainavimo studija

 

Danguolė Lamanauskienė

aukštasis

Chemija-taikomieji darbai

Technologijos

 

Agnė Lenard-Levčenkienė

aukštasis

Etikos mokytoja

Etika

8 c klasės auklėtoja 

Albinas Marcinauskas

aukštasis

Istorijos mokytojas

Istorija

 

Dalia Marcinauskienė

aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Pradinės kl.

1 a klasės  auklėtoja   

Virginija Maskoliūnienė

aukštasis

Lietuvių kalbos filologija

Lietuvių kalba

 

Andrejus Matvėjevas

aukštesnysis

Technikas technologas, pasienietis

NVŠ „Pasieniečių būrelis“

 

Arvydas Medzevičius

aukštasis

Geografijos, fizikos mokytojas

Fizika

 

Nijolė Medzevičienė

aukštasis

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinės kl.

4 b klasės   auklėtoja 

Laima Mikėnienė

aukštasis

Matematikos dėstytoja

Matematika

 

Birutė Misiūnienė

aukštasis

Choro vadovė ir muzikos mokytoja

Muzika

 

Gintaras Motiejonis

aukštasis

Fizinis auklėjimas

Kūno kultūra,   NVŠ „Tinklinis (6–8 klasių berniukai)“, „Krepšinio pradžiamokslis 4–6 kl.“, „Krepšinis (7–8 klasių berniukai)“, „Judrieji žaidimai (5–6 kl. berniukai)“, „Judrieji žaidimai (3–4 kl. berniukai)“

 

 

Vytautas Varneckas

aukštasis

Technologijų mokytojas

Technologijos

 

Rimantė Nekraševičienė

aukštasis

Rusų filologija, slavų literatūra

Anglų kalba

 

Rita Papšienė

aukštasis

Edukologija

Pradinės kl.

2 a klasės   auklėtoja 

Jolita Povilėnienė

aukštasis

Vokiečių k. ir literatūros mokytoja

Vokiečių kalba

 

Rita Ragaišienė

aukštasis

Istorija, pradinis ugdymas

Pradinės kl.

Jungtinės

1, 3, 4 kl. mokytoja (Ceikinių skyrius)

Natalja Rinkevičienė

aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja

Dailė

 

Jūratė Snieškienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika

Pradinės kl.,  NVŠ „Šviesoforas“

3 b klasės   auklėtoja 

Rasa Sriubaitė

aukštesnysis

Pagrindinės m-klos anglų k. mokytoja

Anglų kalba

7 c klasės auklėtoja

Nadiežda Stefanskaja

aukštasis

Rusų k. ir literatūros mokytoja

Rusų kalba

 

Vida Stundžiaitė

aukštasis

Istorijos ir tarybinės teisės specialybė

Istorija

 

Roma Šakalienė

aukštasis

Geografija-fizinis auklėjimas

Geografija

8 b klasės auklėtoja

Sandra Šilienė

aukštasis

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba,

NVŠ „Jaunieji kūrėjai“

7 b klasės auklėtoja

Irena Šuminienė

aukštesnysis

Pradinių klasių mokytoja

Pradinės kl.

2 c klasės  auklėtoja 

Jolanta Šuminaitė

aukštasis

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinės kl.

2 b klasės   auklėtoja 

Audronė Trapikienė

aukštasis

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Lietuvių kalba

 

Raminta Trinkūnienė

aukštasis

Biologija-chemija ir ž. ū. pagrindai

Biologija, chemija, gamta ir žmogus

5 b klasės auklėtoja

Audronė Urbonienė

aukštasis neuniversitetinis

Katalikų tikybos mokytoja

Tikyba

 

Kęstutis Vaitkevičius

aukštasis

Biologija,

matematika

Matematika  

 

Dalia Vilčinskienė

aukštasis

Pradinis ugdymas

Pradinės kl.

1 b klasės   auklėtoja 

Janina Vilčinskienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinės kl.

3 c klasės   auklėtoja    

Inga Zarinskienė

aukštasis

Vokiečių ir anglų k. mokytoja

Anglų kalba

8 a klasės auklėtoja

Eglė Žemaitienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinės kl. ,

NVŠ „Matematika 4 kl.“

4 a klasės   auklėtoja 

Nijolė Žygienė

aukštesnysis

Choreografija

NVŠ „Dringelė“,  liaudies šokiai 1 kl., mergaičių liaudies šokiai 4 kl.

 

 

Atnaujinta: 2017-09-08