Mokytojai

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Auklėjamoji klasė

1

2

3

4

5

Danutė Jatulė

aukštasis

Chemija-taikomieji darbai

 

 

Birutė Čeponienė

aukštasis

Matematikos mokytoja

Matematika

 

Miglė Rakštelienė

aukštasis

Edukologija

 

 

Liudmila Autuch

aukštasis

Matematikos mokytoja

Matematika

 

Romualda Bagdonienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika, anglų kalbos ankstyvasis mokymas

Pradinės kl., neformalusis švietimas

2 a klasės mokytoja

Ramutė Burokaitė

aukštasis

Dailė

Dailė

 

Daiva Cicėnienė  

aukštasis

Anglų ir rusų k. mokytoja

Anglų kalba

5 b klasės auklėtoja

Daiva Cicėnienė

aukštasis

Lietuvių k. mokytoja

Lietuvių kalba

 

Jurgita Christiansen

aukštasis

Spec. pedagogė, logopedė

 

 

Rolandas Česliokas

aukštasis

Anglų kalba, vokiečių kalba, pradinės klasės, muzika

Anglų kalba

 

Virginija Činčikienė

aukštasis

Socialinis darbas, socialinio pedagogo kvalifikacija

 

 

Astra Daugėlienė

aukštasis

Rusų kalba ir literatūra;

Anglų kalba

Anglų kalba

 

Jolita Dindienė

aukštasis

Lietuvių filologija

Lietuvių kalba

5 a klasės auklėtoja

Audronė Drūteikienė

aukštasis

Biologija-žemės ūkio pagrindai

Gamta ir žmogus, biologija, žmogaus sauga

6 a klasės auklėtoja

 

Regina Jeremejeva

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinės kl.

4 a klasės mokytoja

Janina Jusienė

aukštasis

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinės kl.

4 c klasės  mokytoja

Natalija Gimbickienė

aukštasis

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja

Rusų kalba

8 b klasės auklėtoja

Dana Gotovskienė

aukštasis

Kūno kultūra ir sportas

Kūno kultūra, neformalusis švietimas

 

Ingrida Kandratavičienė

aukštasis

Informatikos mokytoja

Informacinės technologijos

 

Daiva Krikštulienė

aukštesnysis

Pradinio mokymo pedagogika

Priešmokyklinis ugdymas, pradinės kl.

PUG auklėtoja

(Ceikinių skyrius)

Vida Ksenzovienė

aukštasis

Ikimokyklinio auklėjimo pedagogika ir psichologija

Neformalusis švietimas – „Pumpurėliai“

 

Danutė Labutienė

aukštasis

Rusų k. ir literatūros, tikybos mokytoja

Tikyba

 

Danguolė Lamanauskienė

aukštasis

Chemija-taikomieji darbai

Technologijos

 

Agnė Lenard-Levčenkienė

aukštasis

Etikos mokytoja

Etika

 

Albinas Marcinauskas

aukštasis

Istorijos mokytojas

Istorija

7 c klasės auklėtojas

Dalia Marcinauskienė

aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Pradinės kl.

PUG auklėtoja  

Virginija Maskoliūnienė

aukštasis

Lietuvių kalbos filologija

Lietuvių kalba

5 c klasės auklėtoja

Arvydas Medzevičius

aukštasis

Geografijos, fizikos mokytojas

Fizika

 

Nijolė Medzevičienė

aukštasis

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinės kl.

3 b klasės  mokytoja

Birutė Misiūnienė

aukštasis

Choro vadovė ir muzikos mokytoja

Muzika

 

Gintaras Motiejonis

aukštasis

Fizinis auklėjimas

Kūno kultūra,   neformalusis švietimas

 

Vytautas Varneckas

aukštasis

Technologijų mokytojas

Technologijos

 

Rimantė Nekraševičienė

aukštasis

Rusų filologija, slavų literatūra

Rusų ir anglų kalba

 

Rita Papšienė

aukštasis

Edukologija

Pradinės kl.

1 a klasės  mokytoja

Rita Petrovaitė

aukštasis

Kūno kultūra

Neformalusis švietimas – „Augu aktyvus“

 

Jolita Povilėnienė

aukštasis

Vokiečių k. ir literatūros mokytoja

Vokiečių kalba

 

Rita Ragaišienė

aukštasis

Istorija, pradinis ugdymas

Pradinės kl.

Jungtinės

1, 2, 3 kl. mokytoja (Ceikinių skyrius)

Jūratė Snieškienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika

Pradinės kl.,  neformalusis švietimas

2 b klasės  mokytoja

Rasa Sriubaitė

aukštesnysis

Pagrindinės m-klos anglų k. mokytoja

Anglų kalba

 

Nadiežda Stefanskaja

aukštasis

Rusų k. ir literatūros mokytoja

Rusų kalba

 

Vida Stundžiaitė

aukštasis

Istorijos ir tarybinės teisės specialybė

Istorija

 

Roma Šakalienė

aukštasis

Geografija-fizinis auklėjimas

Geografija

7 b klasės auklėtoja

Ona Šaučiulienė

aukštasis

Matematikos mokytoja

Matematika

 

Sandra Šilienė

aukštasis

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių kalba

6 b klasės auklėtoja

Irena Šuminienė

aukštesnysis

Pradinių klasių mokytoja

Pasaulio pažinimas (pradinėse klasėse)

1 c klasės mokytoja

Jolanta Šuminaitė

aukštasis

Pradinio ugdymo pedagogika

Pradinės kl.

1 b klasės  mokytoja

Audronė Trapikienė

aukštasis

Lietuvių k. ir literatūros mokytoja

Lietuvių kalba

8 a klasės auklėtoja

Raminta Trinkūnienė

aukštasis

Biologija-chemija ir ž. ū. pagrindai

Biologija, chemija, gamta ir žmogus

8 c klasės auklėtoja

Audronė Urbonienė

aukštasis neuniversitetinis

Katalikų tikybos mokytoja

Tikyba

 

Kęstutis Vaitkevičius

aukštasis

Biologija

Biologija, matematika 

 

Dalia Vilčinskienė

aukštasis

Pradinis ugdymas

Pradinės kl.

4 b klasės  mokytoja

Janina Vilčinskienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinės kl.

2 c klasės  mokytoja  

Inga Zarinskienė

aukštasis

Vokiečių ir anglų k. mokytoja

Anglų kalba

7 a klasės auklėtoja

Eglė Žemaitienė

aukštasis

Pradinio mokymo pedagogika ir metodika

Pradinės kl.

3 a klasės  mokytoja

Nijolė Žygienė

aukštesnysis

Choreografija

Neformalusis švietimas – „Dringelė“,

„Tik-Tak“

 

 

Atnaujinta: 2016-09-07