Pranešimai

Skelbiama atranka matematikos mokytojo pareigoms užimti

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Pareigybė: matematikos mokytojas.
Darbo krūvis: 20 kontaktinių valandų per savaitę.
Darbo sutartis: neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1.    Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir reikalavimus mokytojų kvalifikacijai, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“.
2.    Geri bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžiai, atsakingumas ir pareigingumas.
3.    Privalumas – vyr. mokytojo, mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
4.    Privalumas – projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1.    Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3.    Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4.    Gyvenimo aprašymą (CV).
5.    Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
6.    Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
7.    Pretendentai dokumentus pristato pasirinktinai: asmeniškai (adresu: Mokyklos g. 2, LT-30119 Ignalina), siunčiant registruotu laišku arba el. paštu kudabosm@ignalina.lt iki 2017 m. rugpjūčio 23 d. 
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.
Pretendentų atranka:
1.    Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2017 m. rugpjūčio 24 d. 10.00 val.
2.    Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
3.    Telefonas pasiteiravimui 8 (386) 53744.
Ankstesni įrašai


Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia atranką dailės mokytojo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Pareigybė: dailės mokytojas.
Darbo krūvis: 10 kontaktinių valandų per savaitę.
Darbo sutartis: terminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai:

 

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia atranką mokyklos psichologo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo krūvis – 0,5 etato
Reikalavimai:

Kviečiame į renginį Ignalinos kultūros ir sporto centre.

Gegužės mėnesį numatomi renginiai:
Gegužės 8 d. – Šeštokų protų mūšis Europos dienai paminėti.
Gegužės 10 d. – Progimnazijos 70-ties metų jubiliejaus šventė ,,Auginame žmogų“.
Gegužės 11d. – Konkurso ,,Saugiausia klasė“ apdovanojimai.
Gegužės 22 d. – Jaunųjų kūrėjų šventė ant Ladakalnio.
Gegužės 29 d. – 1 a, b, c klasių ,,Piemenėlių šventė“.
Gegužės 30 d. – 8 kl. mokinių dalyvavimas renginyje ,,Olimpinė karta“.

 

Prašome pervesti 2% pajamų mokesčio Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai. Kodas 190238671.
Lėšos bus skirtos edukacinei aplinkai turtinti.
2016 m. iš visos bendruomenės pervestų 2% pajamų mokesčio lėšų (743 Eur) įsigijome vertikalias žaliuzes 7 kabinetams.