Pranešimai

Ieškome vyriausiojo virėjo

IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA IEŠKO 
VYRIAUSIOJO VIRĖJO

Pareigybė: vyr. virėjas
Darbo sutartis: neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
1.    Ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, specialus vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, maisto technologo kvalifikacija.
2.    Panašaus pobūdžio darbo patirtis.
Pareigybės lygis: vyr. virėjas priskiriamas B lygio pareigybei.
Pareigybės paskirtis: tinkamai organizuoti valgyklos darbą.
Kreiptis adresu: Mokyklos g. 2, Ignalina, tel. (8 386) 53 744.
Ankstesni įrašai


Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia atranką matematikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Pareigybė: matematikos mokytojas.
Darbo krūvis: 20 kontaktinių valandų per savaitę.
Darbo sutartis: neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai:

 

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia atranką dailės mokytojo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.
Pareigybė: dailės mokytojas.
Darbo krūvis: 10 kontaktinių valandų per savaitę.
Darbo sutartis: terminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai:

 

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia atranką mokyklos psichologo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo krūvis – 0,5 etato
Reikalavimai:

Kviečiame į renginį Ignalinos kultūros ir sporto centre.

Gegužės mėnesį numatomi renginiai:
Gegužės 8 d. – Šeštokų protų mūšis Europos dienai paminėti.
Gegužės 10 d. – Progimnazijos 70-ties metų jubiliejaus šventė ,,Auginame žmogų“.
Gegužės 11d. – Konkurso ,,Saugiausia klasė“ apdovanojimai.
Gegužės 22 d. – Jaunųjų kūrėjų šventė ant Ladakalnio.
Gegužės 29 d. – 1 a, b, c klasių ,,Piemenėlių šventė“.
Gegužės 30 d. – 8 kl. mokinių dalyvavimas renginyje ,,Olimpinė karta“.