Pranešimai

Skelbiama atranka mokyklos psichologo pareigoms užimti

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia atranką mokyklos psichologo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo krūvis – 0,5 etato
Reikalavimai:

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikaciniai laipsniai arba psichologo kvalifikacija (specialybė), įgyta baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas.
2. Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
3. Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
4. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
5. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
6. Darbo mokykloje patirtis (privalumas).

Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
4. Gyvenimo aprašymas (CV).
5. Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei yra).

Dokumentai pateikiami:
1. Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu Mokyklos g. 2, Ignalina, raštinėje; siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu kudabosm@ignalina.lt iki 2017 m. rugpjūčio 30 d.
2. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atranka:
1. Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2017 m. rugpjūčio 31 d. 10.00 val., apie pokalbio laiką informuojant el. paštu.
2. Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
3. Telefonas pasiteiravimui 8 (386) 53 744
Ankstesni įrašai


Kviečiame į renginį Ignalinos kultūros ir sporto centre.

Gegužės mėnesį numatomi renginiai:
Gegužės 8 d. – Šeštokų protų mūšis Europos dienai paminėti.
Gegužės 10 d. – Progimnazijos 70-ties metų jubiliejaus šventė ,,Auginame žmogų“.
Gegužės 11d. – Konkurso ,,Saugiausia klasė“ apdovanojimai.
Gegužės 22 d. – Jaunųjų kūrėjų šventė ant Ladakalnio.
Gegužės 29 d. – 1 a, b, c klasių ,,Piemenėlių šventė“.
Gegužės 30 d. – 8 kl. mokinių dalyvavimas renginyje ,,Olimpinė karta“.

 

Prašome pervesti 2% pajamų mokesčio Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai. Kodas 190238671.
Lėšos bus skirtos edukacinei aplinkai turtinti.
2016 m. iš visos bendruomenės pervestų 2% pajamų mokesčio lėšų (743 Eur) įsigijome vertikalias žaliuzes 7 kabinetams.

 

Skelbiami kovo mėnesio rezultatai

1-4 klasių grupėje:
    
1 a klasė – 3 vieta
1 b klasė – 5 vieta
1 c klasė – 2 vieta
2 a klasė – 6 vieta
2 b klasė – 7 vieta
2 c klasė – 8 vieta
3 a klasė – 9 vieta

Skelbiami vasario mėnesio rezultatai

1-4 klasių grupėje:

1 a klasė ¬¬– 1 vieta
1 b klasė  – 1 vieta
1 c klasė  – 1 vieta
2 a klasė – 1 vieta
2 b klasė – 7 vieta
2 c klasė – 11 vieta