Pusmečių ir atostogų datos

Mokslo metų trukmė:                                                            

mokslo metai prasideda 2016 rugsėjo 1 d.

1–5 klasių mokiniai mokosi 32 savaites, 6–8 klasių mokiniai mokosi 34 savaites,

besimokantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas – 640 valandų.

Mokslo metus baigia: 

PUG ir 1–5 klasių – gegužės 30 d.,

6–8 klasių mokiniai – birželio 2 d.

Atostogų laikas:

rudens – nuo spalio 31 d. iki lapkričio 4 d.;

žiemos (Kalėdų) – nuo gruodžio 27 d. iki sausio 6 d.;

žiemos atostogos 6–8 kl. – vasario 17 d.;

pavasario (Velykų) – nuo balandžio 10 d. iki balandžio 14 d.

Vasaros atostogos skiriamos:

PUG ir 1–5 klasių – nuo gegužės 31 d. iki rugpjūčio 31 d.;

6–8 klasių mokiniams – nuo birželio 5 d. iki rugpjūčio 31 d.

Papildomos atostogos moksleiviams skiriamos:

PUG ir 1–5 kl. nuo 2017 m. vasario 13 d. iki vasario 20 d. ir nuo balandžio 3 d. iki balandžio 7 d.

Pusmečių datos:

1–8 klasėse – pirmas pusmetis 2016-09-01 – 2017-01-20;

1–5 klasėse – antras pusmetis 2017-01-23 – 2017-05-30;        

6–8 klasėse – antras pusmetis 2017-01-23 – 2017-06-02.

Atnaujinta: 2016-09-07