Pusmečių ir atostogų datos

Mokslo metų trukmė:

mokslo metai prasideda 2017 rugsėjo 1 d.
1–4 klasių mokiniai mokosi 34 savaites, 5–8 klasių mokiniai mokosi 36 savaites,
besimokantys pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas – 640 valandų.

Mokslo metus baigia: 

PUG ir 1–4 klasių – gegužės 31 d.,
5–8 klasių mokiniai – birželio 15 d.

Atostogų laikas:

rudens – nuo spalio 30 d. iki lapkričio 3 d.;
žiemos (Kalėdų) – nuo gruodžio 27 d. iki sausio 3 d.;
žiemos atostogos. – nuo vasario 19 d. iki vasario 23d.;
pavasario (Velykų) – nuo balandžio 3 d. iki balandžio 6 d.

Vasaros atostogos skiriamos:

PUG ir 1–4 klasių – nuo birželio 1d. iki rugpjūčio 31 d.;
5–8 klasių mokiniams – nuo birželio 18 d. iki rugpjūčio 31 d.

Pusmečių datos:

1–8 klasėse – pirmas pusmetis 2017-09-01 – 2018-01-19;
1–4 klasėse – antras pusmetis 2018-01-20 – 2018-05-31;        
5–8 klasėse – antras pusmetis 2018-01-20 – 2018-06-15.

 

Atnaujinta: 2017-09-05