Laisvos darbo vietos

 

IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ MOKYKLOS PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2017 M. RUGSĖJO 1 D.
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija skelbia atranką mokyklos psichologo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo krūvis – 0,5 etato
Reikalavimai:

1.    Aukštasis universitetinis išsilavinimas, psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikaciniai laipsniai arba psichologo kvalifikacija (specialybė), įgyta baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas.
2.    Informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas.
3.    Gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.
4.    Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones.
5.    Gebėjimas bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
6.    Darbo mokykloje patirtis (privalumas).

Pateikiami dokumentai:
1.    Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
2.    Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
3.    Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos.
4.    Gyvenimo aprašymas (CV).
5.    Buvusių darboviečių rekomendacijos (jei yra).

Dokumentai pateikiami:
1.    Dokumentai pateikiami asmeniškai, adresu Mokyklos g. 2, Ignalina, raštinėje; siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu kudabosm@ignalina.lt iki 2017 m. rugpjūčio 30 d.
2.    Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atranka:
1.    Pretendentai, atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus, kviečiami į pokalbį 2017 m. rugpjūčio 31 d. 10.00 val., apie pokalbio laiką informuojant el. paštu.
2.    Pretendentai apie priėmimo rezultatus informuojami po atrankos.
3.    Telefonas pasiteiravimui 8 (386) 53744

Atnaujinta: 2017-09-05