Dokumentai

Tvarkos aprašai

Pagalbos teikimo aprašas
Pedagoginis darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas
Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas
Socialinės pilietinės veiklos aprašas
Kovos su korupcija priemonių planas
Korupcijos prevencijios programa I priedas
Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas
Vadovėlių Fondo tvarkymo aprašas
Smurto, patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas
Dėl vaiko gerovės komisijos sudarymo ir reglamento patvirtinimo
Bibliotekos Fondo apsaugos nuostatai
Bendrosios bibliotekos taisyklės
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprasas
Priemimo į bendrabutį tvarkos aprašas
Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Darbo tvarkos taisyklės
Tėvų švietimo aprašas
Pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas
Mokinių pamokų lankomumo stebėsena
Elgesio ir drausminimo tvarka
Elektroninio dienyno tvarka

Planai

veiklos-planas-2017-2018.doc
Ugdymo-planas 2017–2018 m. m.
Strateginis planas 2017–2019 m. m.

Konkursų rezultatai

Konkurso „Mano mokykla“ rezultatai

Sportiniai pasiekimai ir rezultatai

2017 m. rajono kroso rezultatai
„Trikovės“ varžybų rezultatai
Futbolo 5x5 rezultatai
Progimnazijos sporto žaidynių rezultatai
Kroso rezultatai

Kiti dokumentai

Kaip pagerinti santykius su vaiku
Informacija apie vaikų savęs žalojimą
Kaip elgtis elektroninėje erdvėje
Skanus ir naudingas užkandis į mokyklą
Kuriame dialogą su vaikais
10 zingsniu kaip tapti geresniais tevais
Ceikinių sk. valgiaraštis
Valgyklos valgiaraščiai
progimnazijos-nuostatai.doc

Prašymų formos

Prašymas dėl II užsienio kalbos
Prašymas dėl muzikos pamokų nelankymo
Prašymas dėl tikybos ar etikos pamokų lankymo 14 m. mokiniams
Prašymas dėl tikybos ar etikos pamokų lankymo tėvams
Prašymas bendrabučiui gimnazistams
Prašymas bendrabučiui tėvams
Prašymas su adresu
Prašymas dėl spec. ugdymosi poreikių skyrimo
Prašymas dėl priėmimo į mokyklą Ceikinių sk.
Prašymas dėl priėmimo į 2–8 kl.
Prašymas dėl priėmimo į 1 kl.
Prašymas dėl mokymosi mokykloje