2016-01-01 - 2016-12-31 Projektinė veikla

Švietimo įstaiga

Projekto pavadinimas

Projekto pradžios ir pabaigos data

Finansavimas

Projekto įgyvendinimui gautos lėšos

(iš kur ir kiek), EUR

Iš jų gauta per 2016 metus, EUR

Visos projekto kofinansavimui ar papildomoms veikloms skirtos mokyklos (savivaldybės) lėšos

Iš jų skirta per 2016 metus, EUR

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

1. Pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programa  „Pienas vaikams“

Nuo 2007 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

17426,14

2366,75

-

-

2. Paramos programa „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“

Nuo 2011 m.

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas ir Kaimo rėmimo programa (nacionalinė parama)

19924,14

1072,90

-

-

3. Akcija „Darom 2016“

2016 m. gegužė

Savanorystės projektas „Mes darom“

-

-

-

-

4. Projektas „Drąsinkime ateitį“ (akcijos „Konstitucijos egzaminas“, „Atmintis gyva, nes liudija“)

Nuo 2008 m.

VšĮ „Drąsinkime ateitį“

-

-

20,00

20,00

5. „Mes rūšiuojam“

Nuo 2012 m.

Gamintojų ir importuotojų asociacija, Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija

-

-

-

-

6. Smulkiosios elektros ir elektroninės įrangos rinkimas

Nuo 2012 m.

UAB „EMP recycling“

-

-

-

-

7. Projektas „Aš noriu gyventi kitaip“

2016 m. rugsėjis – gruodis

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

750,00

750,00

50,00

50,00

8. Projektas „Išmok plaukti“ (3 kl. mokiniams)

2016 m. rugsėjis – gruodis

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Plaukimo pamokos 3 kl. mokiniams

-

-

-

9. Vasaros stovykla socialiai remtiniems vaikams

2016 m. birželio 6–17 d.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

-

-

-

-

10. Projektas Erazmus + „Keturi regionai – viena Europa“

2015–2017 m.

Švietimo mainų paramos fondas

Europos komisija

21040,00

8416,00

-

-

11. Projektas „Tavo žvilgsnis“

2016 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

12. 2016 m. Gamtos Kengūros projektas

2016 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

13. 2016 m. Istorijos Kengūros projektas

2016 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

14. 2016 m. Kalbų Kengūros projektas

2016 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

15. 2016 m. Geografijos Kengūros projektas

2016 m.

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas

-

-

-

-

16. Projektas „Kuriame saugesnę mokyklą“

2016 m. rugsėjis – 2017 m. birželis

Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija

-

-

-

-

17. Projektas „Pozityvioji socializacija – sėkmė į vaiko gerovę“

2016 m. rugsėjis – gruodis

VšĮ „Vaikų ugdymas“

Judriosios pertraukos, teoriniai-praktiniai užsiėmimai mokytojams

-

-

-

18. Projektas „Mano nuveikti darbai bibliotekoje“, skirta bibliotekų metams paminėti

2016 m. vasaris – spalis

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

-

-

-

-

19. Projektas „Knygų Kalėdos“

2016 m. lapkritis – 2017 m. sausis

Iniciatorė Lietuvos Respublikos Prezidentė D. Grybauskaitė

-

-

-

-

20. Projektas „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“

2016 m. lapkričio 14–21 d.

Šiaurės šalių asociacijų federacija „Norden“

-

-

-

-

21. Projektas „Augu skaitydamas“

2016 m.

Projekto ambasadoriai A. Tapinas ir E. Daugėlaitė

-

-

-

-

Iš viso 2016 m.:

 

 

12605,65

70,00

70,00

Atnaujinta: 2017-01-10