Darbo užmokestis

2015 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų) Eur

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

1

Direktorius

1

-

-

2

Pavaduotojai

3

888,00

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

3

Pradinių kl. mokytojai

13

741,00

28

4

5-8 kl. mokytojai

37

530,00

21

5

Bibliotekininkai

2

575,00

-

6

Auklėtojai

0,75

-

-

7

Soc. pedagogas

1

-

-

8

Spec. pedagogas

1

-

-

9

Logopedas

0,5

-

-

10

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

1

-

-

TECHNINIS PERSONALAS

11

Valytojos

14,25

325,00

-

12

Kiemsargiai

1,75

325,00

-

13

Vairuotojai

3,5

422,00

-

14

Buhalteriai

2

522,00

-

15

Kompiuterių priežiūros specialistas

1

-

-

16

Valgyklos darbuotojai

7,25

329,00

-

17

Pastatų priežiūros darbuotojai

2,25

355,00

-

18

Soc. darbuotojas

1

-

-

19

Budėtojai, rūbininkė

6

325,00

-

20

Raštinės vedėja

1

-

-

21

Sekretorė

0,5

-

-

22

Specialistė

1

-

-

CEIKINIŲ SKYRIUS

23

Mokytojai

1

-

-

24

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

1

-

-

25

Techninis personalas

0,75

-

-

 

2014 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų)

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

1

Direktorius

1

-

-

2

Pavaduotojai

3,5

3286,00 Lt(952 Eur)

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

3

Pradinių kl. mokytojai

14

2376,00 Lt(688 Eur)

26

4

5-8 kl. mokytojai

37

1870,00 Lt(542 Eur)

22

5

Bibliotekininkai

2

1738,00 Lt(503 Eur)

-

6

Auklėtojai

1,5

1584,00 Lt(459 Eur)

-

7

Soc. pedagogas

1

-

-

8

Spec. pedagogas

1

-

-

9

Logopedas

1

-

-

10

Mokytojo padėjėjas

-

-

-

11

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

1

-

-

TECHNINIS PERSONALAS

12

Valytojos

14,25

1035,00 Lt(300 Eur)

-

13

Kiemsargiai

1,75

1035,00 Lt(300 Eur)

-

14

Vairuotojai

3,5

1098,00 Lt(318 Eur)

-

15

Buhalteriai

2

1793,00 Lt(519 Eur)

-

16

Kompiuterių priežiūros specialistas

1

-

-

17

Valgyklos darbuotojai

7,25

1054,00 Lt(305 Eur)

-

18

Pastatų priežiūros darbuotojai

2,25

1171,00 Lt(339 Eur)

-

19

Soc. darbuotojas

1

-

-

20

Naktiniai budėtojai

2

1035,00 Lt(300 Eur)

-

21

Sekretorė

1

-

-

22

Specialistė

1

-

-

CEIKINIŲ SKYRIUS

23

Mokytojai

1

2273,00 Lt(658 Eur)

26

24

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

1

-

-

25

Techninis personalas

0,75

793,00 Lt(230 Eur)

-

 

2013 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų)

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

1

Direktorius

1

-

-

2

Pavaduotojai

2,5

3712,00 Lt

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

3

Mokytojai

45

2122,00 Lt

24

4

Bibliotekininkai

2

1495,00 Lt

-

5

Auklėtojai

2,0

1549,00 Lt

-

6

Soc. pedagogas

1

-

-

7

Spec. pedagogas

1

-

-

8

Logopedas

1

-

-

9

Mokytojo padėjėjas

-

-

-

10

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

1

-

-

TECHNINIS PERSONALAS

11

Valytojos

15,5

1000,00 Lt

-

12

Kiemsargiai

1,5

1000,00 Lt

-

13

Vairuotojai

2,5

1098,00 Lt

-

14

Buhalteriai

2

1783,00 Lt

-

15

Kompiuterių priežiūros specialistas

1

-

-

16

Valgyklos darbuotojai

8

1021,00 Lt

-

17

Pastatų priežiūros darbuotojai

2,25

1073,00 Lt

-

18

Soc. darbuotojas

1

-

-

19

Naktinės auklės

2

1000,00 Lt

-

20

Sekretorė

1

-

-

21

Specialistė

1

-

-

CEIKINIŲ SKYRIUS

22

Vedėja

-

-

-

23

Mokytojai

1

2581,00 Lt

22

24

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

1

-

-

25

Techninis personalas

0,75

775,00 Lt

-

 

2011 M. VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

Eil. Nr.

Darbuotojai

Pareigybių skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (be atskaitymų)

Vidutinis tarifikuojamų val. skaičius

1

Direktorius

1

-

-

2

Pavaduotojai

3,25

3074,00 Lt

-

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

3

Mokytojai

46

2391,00 Lt

28

4

Bibliotekininkai

2

1495,00 Lt

-

5

Auklėtojai

2,0

1549,00 Lt

-

6

Soc. pedagogas

1

-

-

7

Spec. pedagogas

1

-

-

8

Logopedas

0,5

-

-

9

Mokytojo padėjėjas

1

-

-

10

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

1

-

-

TECHNINIS PERSONALAS

11

Valytojos

16,5

800,00 Lt

-

12

Kiemsargiai

1,5

800,00 Lt

-

13

Vairuotojai

2,5

1098,00 Lt

-

14

Buhalteriai

2

1684,00 Lt

-

15

Kompiuterių priežiūros specialistas

1

-

-

16

Valgyklos darbuotojai

7,75

978,00 Lt

-

17

Pastatų priežiūros darbuotojai

2,25

805,00 Lt

-

18

Soc. darbuotojas

1

-

-

19

Naktinės auklės

2

800,00 Lt

-

20

Sekretorė

1

-

-

21

Specialistė

1

-

-

CEIKINIŲ SKYRIUS

22

Vedėja

0,5

-

-

23

Mokytojai

10

1375,00 Lt

17,4

24

Priešmokyklinės grupės auklėtoja

1

-

-

25

Techninis personalas

4

943,00 Lt

-

Atnaujinta: 2016-01-11